31. maj, 2021

Sommaren är på gång

Tidig morgon i Lövvik. Solen har ännu inte kommit igenom molnen men värmen finns. Vyn är över Norafjärden från ett annat perspektiv än många andra bilder.