19. sep, 2020

Promenad vid Björkudden, Höga Kusten bron

Promenaden gick vid Nyadal, Björkudden hotell och konferens.
Bilden är tagen vid kajen vid Nyadal med vy över Höga Kusten bron! Hej