28. jan, 2019

Vinterlandskap

En dag med solsken är vyn över Norafjärden storslagen. Idag fyller kung Bore på snötäcket. Bilden är tagen från skoterleden som bitvis går över Norafjärden.