10. apr, 2022

Störd jägare

Jägaren önskar inte vara med på bild denna morgon. Räven sitter tidig morgon vid vägkanten för att fånga frukost. Med tackar vänligt med bestämt till att vara med på bild!