5. jan, 2019

Saknaden av vinter

Idag är det +-o grader och vi i Lövvik väntar på vintern för att kunna njuta av skidor eller skridskor i Norafjärden!